Nopea asennus säästää aikaa ja rahaa

Toimitamme kaikki rakennusmateriaalit suoraan työmaalle. Sokkelielementtien, eristeiden, raudoitteiden ja lämmitysjärjestelmän komponenttien oikeat määrät on tarkoin laskettu, hävikkiä ei synny.  Materiaali on esityöstetty tehtaalla, jotta asennus sujuu mahdollisimman nopeasti ja helposti. Jokaiseen kohteeseen laadimme projektikohtaiset piirustukset ja ohjeet.

Seuraamme rakennusprosessia ja neuvomme asennukseen liittyvissä asioissa niin, että työt sujuvat nopeasti ja oikein. Asennusneuvontamme palvelee ja antaa lisätietoja tarvittaessa. Mikäli valitset LEGALETT LaatuPerustus -kokonaistoimituksen, tiimimme vastaa perustusjärjestlmän asennuksesta kokonaisuudessaan.

Legalett-järjestelmän asennusvaiheet ovat:

Esityöt

Rakennuttajan tehtävät ennen perustusjärjestelmän toimitusta ovat:

Suunnitelmat
Tontilla on pohjatutkimus tehtynä, pääpiirustukset mittapiirroksinen on valmiina sekä rakennuksen kuormalaskelmat on oltava tehtynä.
Liittymät ja mahdolliset paalutukset
Työmaalla on oltava sähkö- ja vesiliittymät sekä sopiva ajotie perille betonin kuljetusta varten. Mahdollinen paalutustyö on tehty paalutussuunnitelman mukaisesti.
Rakennuspaikan merkitseminen
Linjapukit on rakennettu ja perustukset on mitattu paikoilleen. Linjalangat vedetään perustusten ulkomittojen mukaan n. 100 mm valmiin lattiapinnan alapuolelle.

1. Maanrakennustyöt

Rakentaja tekee tontille valmiiksi murskepedin valmiiksi tiivistettynä ja vaaittuna. Murskepedin pinta on reunaelementtien kohdalla 560 mm valmiin lattiapinnan alapuolella ja 360 mm laa-tan alapuolella. Valmiina on oltava myös linjapukit, joihin perustukset on valmiiksi mitoitettu ja linjalangoitettu. Murskepeti tehdään vähintään 1.0 m yli perustusten ulkomittojen. 

Pohjatutkimuksen perusteella Legalett suunnittelee perustuksen joko maanvaraisena, kevennettynä tai paalutettuna. Lopuksi asennetaan salaojat. 

2. Legalett-reunaelementtien asennus

Legalett tekee perustusten rakennesuunnittelun. Ensimmäiseksi asennetaan valmiiksi pinnoitetut reunaelementit paikalleen. Asennuksen voi sisällyttää myös Legalett-toimitukseen. Sähkö-, vesi- ja viemärikanavat on oltava valmiiksi kaivettuina, tarkistettuina ja peitettynä ennen pohjaeristeiden asennusta.

Reunaelementit pystytetään suoraan murskepedille oikeaan korkoon. Elementti kiinnitetään asennuslaastilla ja tuetaan hiekalla. Kevyt elementti on helppo asentaa mittatarkasti. Valmiit kulmapalat helpottavat asennustyötä. Reunaelementtejä löytyy eri mittaisia kohteesta riippuen. Julkisivupinnoite on jo valmis. Pohjaeristeet asennetaan suunnitelman mukaisesti.

Reunaelementit kytketään toisiinsa ponttiin painettavilla solumuovijousilla. Näin saadaan aikaan tiivis ja suora liitos.

4. Lämpöeristeiden asennus

Perustusten sisäpuolinen täyttö viimeistellään reunaelementtiasennuksen jälkeen ja sorape-din päälle asennetaan pohjaeristeet. Jos perustus tulee paalujen päälle, paalujen päät eristetään suunnitelman mukaisesti. Ennen valua reunaelementit tuetaan ja suojataan esim. hiekalla. Lattiakaivot ja mahd. vesijohdot asennetaan LVI-urakoitsijan toimesta eristeiden päälle ennen yläraudoituksen asennusvaihetta.

4. Lämmityslaitekotelon asentaminen

Lämmityslaitekotelo asennetaan paikoilleen lämmityssuunnitelman mukaisesti. Lattialuukku asennetaan valmiin betonilaatan korkoon. Kotelo upotetaan pohjaeristeeseen kohteen piirustusten mukaisesti. Sähköurakoitsija asentaa suojaputket sähköä ja termostaatteja varten lämmityssuunnitelman mukaisesti. LVI-urakoitsija asentaa laitteelle eristetyt tulo- ja menovesiputket, mikäli kohteeseen tulee vesi/ilmanvaihtimella varustettu lämmityslaite. 

5. Raudoitus
Pohjaeristeiden lisäksi toimitukseen sekä ha-luttaessa asennukseen kuuluvat myös valmiik-si taivutetut reunahakaelementit ja –raudoitteet sekä raudoitusverkot ja –tarvikkeet. 

6. Lämmityskanavien/-kaapelien asennus
Viemäreiden paikka ja kiinnitys on tarkistettava ennen valua. Myös sähköurakoitsija asentaa tarvittavat putkitukset valua ennen. Legalett–toimitukseen voidaan sisällyttää myös itse laatan valu. Toimitus pitää tällöin sisällään lattiabetonin, massan vastaanoton, betonin tärytyksen, varsinaisen betonilattiatyön sekä luonnollisesti työssä tarvittavat koneet ja työkalut. Valetun betonin jälkihoito kuuluu tilaajalle.

5. Lattialämmityksen asentaminen
Ilmakiertoinen lattialämmitys asennetaan kohteen lämmityssuunnitelman mukaisesti. Kanavisto on helppo ja nopea asentaa: putket toimitetaan valmiiksi leikattuina, mutta vaille asennusta. Putket liitetään toisiinsa ruuveilla ja kiinnitetään haoilla. Putket ovat osittain eristetyt lämmityssuunnitelman mukaisesti. Näin saadaan aikaan optimaalinen lämmön jakautuma lattialaattaan.

6. Lattialämmitysjärjestelmä voidaan toteuttaa myös ilma- tai vesikiertoisena tai sähkökaapeleilla.  

Mikäli lattialämmitys toteutetaan ilmakiertoisena, asennetaan lämmityskanavien putket ennen raudoitteiden asentamista. Ilmakiertoiseen Legalett–perustukseen voidaan liittää myös työmaalämmitin, jonka avulla perustuslaatan kuivattaminen voidaan aloittaa heti valun jälkeen. Tämä helpottaa erityisesti talvirakentamista. Toimitukseen voi halutessaan liittää lattialämmitystarvikkeet sekä niiden asennuksen. 

Legalett-lämpöperustus on juuri lattialämmitykselle kehitetty rakenne, joka antaa taloon tasaisen lämmön mahdollisimman pienin lämmityskustannuksin. Energialähteen voi jokainen valita mieleisekseen, sillä lämmönjako voidaan toteuttaa niin ilmakiertoisena, vesikiertoisena kuin sähkölämmitteisenäkin. Vankan lämpöperustuksen korkea lämmönvarauskyky mahdollistaa mm. yösähkön tehokkaan hyödyntämisen

7. Katsastus ja valu
Perustus katsastetaan tyyppihyväksynnän mukaisesti ennen valua. Perustuslaatta valetaan kerralla valmiiksi. 

Viemäreiden paikka ja kiinnitys on tarkistettava ennen valua. Myös sähköurakoitsija asentaa tarvittavat putkitukset valua ennen. Legalett–toimitukseen voidaan sisällyttää myös itse laatan valu. Toimitus pitää tällöin sisällään lattiabetonin, massan vastaanoton, betonin tärytyksen, varsinaisen betonilattiatyön sekä luonnollisesti työssä tarvittavat koneet ja työkalut. Valetun betonin jälkihoito kuuluu tilaajalle.

8. Työmaalämmittimen asennus (optio)
Mikäli lattialämmitysjärjestelmä on ilmakiertoinen, voidaan kohteeseen asentaa LEGALETT-työmaalämmitin. Se kuivattaa tehokkaasti betonilaattaa ja kanavistoa ja lyhentää näin kuivumisaikaa. Lisäksi saadaan aikaan hyvät sisätilaolosuhteet sekä rakennusmateriaaleille että rakentajille rakentamisen ajaksi. Talviolosuhteissa työmaalämmitintä voidaan käyttää valun yhteydessä pitämään yllä betonin lämpötilaa valun jälkeen.

9. Lämmitysyksikön asentaminen 
Ilma-, vesi- ja sähkökäyttöisen lämmityslaitteen asennusta varten toimitamme yksityiskohtaiset ohjeet. 
Valittu lattialämmitysjärjestelmä asennetaan kohteen lämmityssuunnitelman mukaisesti. Ilmakiertoisen lattialämmityksen kanavisto on helppo ja nopea asentaa: putket toimitetaan valmiiksi leikattuina, mutta vaille asennusta. Putket liitetään toisiinsa ruuveilla ja kiinnitetään haoilla. Putket ovat osittain eristetyt lämmityssuunnitelman mukaisesti. Näin saadaan aikaan optimaalinen lämmön jakautuma lattialaattaan.