Esityöt selkeän suunnitelman mukaan

Esitöitä varten annamme selkeät ohjeet ja piirustukset. Rakennuttajan on huolehdittava seuraavista tehtävistä ennen perustusjärjestelmän toimitusta:

1. Suunnitelmat

Tontin pohjatutkimus, pääpiirustukset mittapiirroksineen sekä rakennuksen kuormalaskelmat on tehty.

2. Liittymät ja mahdolliset paalutukset
Työmaalla on sähkö- ja vesiliittymät sekä sopiva ajotie perille betonin kuljetusta varten. Mahdollinen paalutustyö on tehtynä paalutussuunnitelman mukaisesti.

3. Rakennuspaikan merkitseminen
Linjapukit on rakennettu ja perustukset on mitattu paikoilleen. Linjalangat on vedetty perustusten ulkomittojen mukaan noin 100 mm valmiin lattiapinnan alapuolelle.

4. Sora-/murskepeti
Rakentaja tekee tontille murskepedin valmiiksi tiivistettynä ja vaaittuna. Kohteen täyttötasot ja täyttöä havainnollistavat leikkauskuvat on esitetty perustuksen raudoituskuvissa. Rakennukset tarkka paikka mitoitetaan valmiiksi esim. linjapukeilla ja linjalangoilla. Murskepeti tehdään vähintään 1.0 m yli perustusten ulkomittojen.