Kevennetty Perustus

Kevennetty perustus on vaihtoehtoinen perustustapa paalulaatalle. Kun maaperän kantokyky on epävarmaa ja vähäistä, niin voidaan käyttää kevennettyä perustamistapaa. Ideana on kaivaa talon alta yhtä paljon maa-ainesta pois kun talosta tulee kuormaa (painoa). Betonitaloissa kaivetaan enemmän kuin puurakenteisissa taloissa. Maa-aineksen tilalle asennetaan eristettä. Näin talo ikäänkuin kelluu eristeen päällä eikä maa anna periksi. Muuten pohjalaatta valmistetaan kuten legalett maanvarainen laatta tai jos rakennesuunnittelija vaatii lisää jäykkyyllä laattaan tulee laatta tehdä ripalaattasysteemillä.

Kevennetyn perustuksen edut:

  • Vaihtoehtoinen ratkaisu kun ei haluta tehdä paaluilla tai kun ei ole mahdollista paaluttaa
  • Kosteusvarma ratkaisu
  • Täydellinen lattialämmitystä varten
  • Helppo toteuttaa

Legalett kevennetty perustus
  • A = Legalett pinnoitettu reunaelementti
  • B = 300mm Pohjaeriste EPS lattia sekä EPS kevennys rakennussuunnitelman mukaan.
  • C = Teräsbetonilaatta C30/37 #16-2
  • D = Ilmakiertoinen lattialämmitys
  • E = Salaoja
  • F = Radonputkisto

Perustustyypit

Legalett on ylivoimainen perustusmenetelmä.

Tutustu

Lämmitys

Legalett on kestävä ja taloudellinen lämmitysjärjestelmä.

Tutustu

Tuotteet ja komponentit

Legalett on kestävä ja taloudellinen lämmitysjärjestelmä.

Tutustu